Fusjon av Viken Systemmontasje AS og Viken Montasje AS

Ny daglig leder (f.h) Willy Neumüller, og tidligere daglig leder i Viken Montasje John Østermark takker for samarbeidet.

1.1.2021 fusjonerer Viken Systemmontasje AS og Viken Montasje AS. Viken Systemmontasje AS og Viken Montasje AS har i 2020 hatt et produktivt år sammen. Dette har ført til et positivt resultat på bunnlinjen, og vi har derfor valgt å gå videre med en strategi om å forenkle arbeidsgangen. Navnet på det nye selskapet blir Viken Montasje AS.

Vi vil i tillegg til eksisterende satsning som er elementmontering av eneboliger, i fremtiden satse på nye arbeidsområder, som montering av elementer på større leilighets – og næringsbygg, samt utvide vår kundekrets. Dette vil gjøre at Viken Montasje AS står sterkere i markedet i tiden fremover.

I forbindelse med fusjoneringen, har vi bestemt oss for å kun ha en daglig leder. Willy Neumüller, som til i dag har hatt en stilling som daglig leder i Viken Systemmontasje AS tar over som daglig leder i Viken Montasje AS. Han har god erfaring fra byggebransjen, noe som vil være en stor fordel for selskapet. Neumüller har også flere års erfaring fra arbeid med elementproduksjon i Russland, og har derfor stor kunnskap om elementmontering.

Viken Montasje AS takker for samarbeidet med eksisterende daglig leder, John Østermark. Østermark har fungert som daglig leder i Viken Montasje AS fra 1.08.2019 til dags dato.